Zápis

ZÁPIS  

Výsledky zápisu zde:
Datum zveřejnění 2019-2020

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí k 1. 9. 2019 se bude konat 11. 6. 2019 v MŠ Hastrmánek
16.00 hodin – registrační čísla 1 – 45
17.00hodin – registrační čísla 46 – 97

 

Co přinést k zápisu:
     Občanský průkaz, rodný list dítěte
     U dětí cizí státní příslušnosti je třeba navíc doložit platný pobyt dítěte v ČR
     Formuláře, které je potřeba před zápisem vyplnit jsou k dispozici zde na web. stránkách
     Formuláře lze vyplnit též vyzvednout a vyplnit v den zápisu v mateřské škole

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

Tiskopisy k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení docházky si můžete vytisknout zde:
     Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
     Potvrzení lékaře
     Evidenční list dítěte
     Žádost o ukončení docházky do MŠ

Kriteria 2019
Informace pro rodiče – rozhodnutí o přijetí dítěte
Základní podmínky pro přijetí a ukončení docházky dítěte do MŠ
Jak usnadnit dítěti vstup do mateřské školy
Co bude dítě potřebovat ve školce

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku
     Pokyny pro rodiče -individualni-vzdelavani
     Individualni-vzdelavani – žádost rodiče o povolení ind. vzd.
     Individuální vzdělávání – ověřování znalostí dítěte 
     Ukončení individuálního vzdělávání – žádost