Zápis


Zápis na nový školní rok 2018/2019 proběhne                                                      

15. května 2018

 9.00 – 12.00  a 13.00 – 17.00 hodin

v MŠ HASTRMÁNEK ve třídě VČELKY.

Tento den bude také dnem otevřených dveří – naše školky budou pro Vás otevřené v den zápisu od 10.00 – 16.00 hodin.

Zákonný zástupce předloží:

  1. platný občanský průkaz,
  2. rodný list dítěte (u dětí cizí státní příslušnosti je třeba navíc doložit platný cestovní doklad nebo rozhodnutí o pobytu v ČR),
  3. vyplněné tiskopisy (viz níže). Pokud rodič nemá možnost tisku, obdrží tiskopisy v den zápisu v MŠ.

Tiskopisy k vyplnění:

PŘIPRAVUJÍ SE

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.