Zápis

Informace k zápisu:

Zápis do Mateřské školy na šk. rok 2021-2022

Formuláře, jsou k dispozici ke stažení zde:
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Evidenční list dítěte
Potvrzení lékaře

U dětí cizí státní příslušnosti je třeba navíc doložit platný pobyt dítěte v ČR

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí:
Kriteria pro přijetí – šk. rok 2021-2022

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku
Pokyny pro rodiče
Žádost rodiče o povolení ind. vzdělávání
Individuální vzdělávání – ověřování znalostí dítěte
Ukončení individuálního vzdělávání – žádost

Další informace:
Informace pro rodiče – rozhodnutí o přijetí dítěte
Základní podmínky pro přijetí a ukončení docházky dítěte do MŠ
Adaptace
Jak usnadnit dítěti vstup do mateřské školy aneb Co by dítě mělo umět
Co dítě bude potřebovat ve školce
Desatero pro rodiče

Oznámení o ukončení docházky do MŠ