ŠVP Modřínku

Základní cíl mateřské školy

Filosofií našich mateřských škol je rozvíjet u dětí samostatné a zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy, umožnit dětem jejich vzdělávání již od útlého věku, pochopitelně s přihlédnutím k jejich možnostem, zájmům a potřebám. Veškeré snažení zaměstnanců směřuje k tomu, aby se děti mezi námi cítily maximálně šťastně a spokojeně.

Filozofií mateřské školy Modřínek je motto:

„Děti potřebují dělat chyby, aby se naučily znát rozdíl mezi dobrým a špatným. Perfekcionalismus děti mrzačí na duši. Jestliže musí vše dělat jen dobře, nikdy se nenaučí riskovat a zkoumat. Experimentovat potřebují, aby dospěly a naučily se hodnotit své síly a zdroje. Zvědavostí a touhou jsou utkány sny.“

— Lea Paulínová

Chceme podporovat děti ve svobodném rozhodování s uvědoměním si vlastní odpovědnosti, nesnažíme se vychovat poslušné „ovce“, ale svéprávné občany.
Tato myšlenka je pojítkem mezi všemi činnostmi s dětmi, včetně realizace školních akcí.

Školní vzdělávací program

Náš vlastní vzdělávací program s názvem „Barevný rok s Modřínkem“ vychází z RVP PV. Každá lidská bytost je jedinečná, proto se snažíme přistupovat k dětem individuálně :

  1. ať zkoumají své okolí
  2. ať vyjadřují své myšlenky, city, prožitky, chyby
  3. ať se u nás cítí v bezpečí
  4. ať mají možnost výběru chci nebo nechci, zúčastním se nebo nezúčastním

Nabízíme dětem individuální přístup s bohatou nabídkou činností v průběhu celého dne, s dostatkem volnosti, svobody a samostatnosti.