ŠVP Hastrmánku

Základní cíl mateřské školy

Filosofií našich mateřských škol je rozvíjet u dětí samostatné a zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy, umožnit dětem jejich vzdělávání již od útlého věku, pochopitelně s přihlédnutím k jejich možnostem, zájmům a potřebám. Veškeré snažení zaměstnanců směřuje k tomu, aby se děti mezi námi cítily maximálně šťastně a spokojeně.

Filozofií mateřské školy Modřínek je motto:

Všude kolem nás je plno krásy, jen se stačí dívat, vnímat, prožívat…

Školní vzdělávací program

Náš vlastní vzdělávací program s názvem „Hastrmánkovy pentličky“ vychází z RVP PV. Každá lidská bytost je jedinečná, proto se snažíme přistupovat k dětem individuálně :

  • ať zkoumají své okolí
  • ať vyjadřují své myšlenky, city, prožitky, chyby
  • ať se u nás cítí v bezpečí
  • ať mají možnost výběru chci nebo nechci, zúčastním se nebo nezúčastním

Nabízíme dětem individuální přístup s bohatou nabídkou činností v průběhu celého dne, s dostatkem volnosti, svobody a samostatnosti.