Provozní řád školní jídelny

Vyplývá z vyhlášky Ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhlášek Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu dětí a mladistvých a vyhlášky Ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace provozu stravování
Děti se stravují vždy v době jejich pobytu v mateřské škole. Ke stravováni jsou přihlášeny na základě vyplněné Přihlášky ke stravování při nástupu do zařízení.

a) výdej pokrmů

 • Dopolední svačina se vydává v době od 9.00 – 9.30 hod. Při pozdějším příchodu dítěte do zařízení nelze svačinu uchovávat.
 • Oběd je vydáván od 12.00 hod.
 • Odpolední svačina se vydává od 14.30 – 14.45 hod.

b) odhlašování obědů

 • Obědy mohou rodiče odhlásit osobně den před absencí nebo telefonicky v den nepřítomnosti dítěte do 8.00.
 • Odnášení obědů v době nepřítomnosti dítěte mateřská škola neumožňuje.
 • Neodhlášený oběd v době nepřítomnosti dítěte je započítáván do platby.

c) stravování

 • Jídelníček je vyvěšen vždy v pondělí ráno na informativní nástěnce pro rodiče. Za správnost jídelního lístku zodpovídá vedoucí školní jídelny pí. G. Pacáková.
 • Stravování dětí se řídí výživovými normami. Jídlo uvařené v MŠ je pro všechny děti jednotné.
 • V případě zdravotních problémů lze dohodnout jiný způsob stravování.
 • Jídlo nepodléhající zkáze formou balíčku mohou děti z MŠ odnést, (př. mikulášský balíček, aj.)
 • Pitný režim pro děti zajišťuje během celého dne kuchyň.

d) servírování, stolování

 • Děti si samostatně připravují prostírání na svačiny, servírování pokrmů obstarávají starší děti samy, děti se vedou k samostatnosti v rámci bezpečnosti, mladší děti za pomoci učitelky
 • Prostírání na oběd připravují kuchařky, starší děti si servírují oběd samy, mladším dětem nosí oběd uklízečka.

e) úklid nádobí

 • Použité nádobí děti odkládají na pojízdný vozík
 • Úklid po svačinách a obědě zajišťují společně kuchařky s uklízečkami.
 • Náhodně rozlité jídlo uklízí uklízečka.
 • Běžný úklid nádobí provádí kuchařky.

f) způsob placení

 • Celodenní stravné pro děti ve věku od 3 – 6 let činí 35 Kč, polodenní stravné 29 Kč.
 • Celodenní stravné pro děti ve věku od 7 let činí 38 Kč., polodenní stravné je 32 Kč.
 • V době letního provozu je stravné jednotné a činí 35 Kč (38 Kč).
 • Úplatu za školní stravování jsou rodiče povinni uhradit vždy ve stanoveném termínu a to nejpozději do 5. dne v měsíci.
 • Stravné se platí zálohově v daném termínu na účet MŠ.
 • Informace o platbě za předchozí měsíc jsou vždy vyvěšeny na webu školy.
 • Podle § 35 školského zákona může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu.