Provozní řád (Modřínek)

Organizace provozu stravování v MŠ Modřínek

Vyplývá z vyhlášky Ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhlášek Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu dětí a mladistvých a vyhlášky Ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Zahrada