Projekt ProgresQ19 – Společensko-vědní aspekty

Naše školka je zapojena do vědecko-výzkumného projektu Univerzity Karlovy ProgresQ19, Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu, který je zaměřen na dlouhodobý výzkum v oblasti vývoje motoriky i složení těla u dětí v předškolním věku 

Charles University
Faculty of Physical Education and Sport
Department of Kinanthropology and Humanities