Předškoláci

Informace o povinném předškolním vzdělávání (březen 2017)
Odklad povinné školní docházky

Odkazy k tématu