Předškoláci

Informace o povinném předškolním vzdělávání (březen 2017)

Odklad povinné školní docházky

Odkazy k tématu