Platby

1. Školné

600 Kč/měsíc září – červen
zdarma děti s odkladem povinné školní docházky
zdarma předškoláci
150 Kč/týden v období letních prázdnin (pouze přihlášené děti)

2. Stravné

800 Kč/měsíc září – červen
40 Kč/den celodenní (svačina, oběd, odpolední přesnídávka)
33 Kč/den polodenní (svačina, oběd)
43 Kč/den celodenní (pro děti s odkladem povinné školní docházky)
36 Kč/den polodenní (pro děti s odkladem povinné školní docházky)

Jak platit

 1. Trvalým příkazem
 2. Bankovním převodem
 3. Hotově – pouze ve výjimečných případech – rodič přinese částku hned na začátku měsíce (lze zaplatit dopředu).

Číslo bankovního účtu MŠ: 131633369/0800 Česká spořitelna. Variabilní symbol pro platbu přidělí škola.

 • Trvalý příkaz zřídit na částku 1400 Kč (školné + stravné), sourozenci – společná platba pod jedním variabilním symbolem.
 • Peníze musí mít škola na účtu do 10. dne v měsíci.
 • Trvalý příkaz zřídit vždy na období září – červen !!!!!
 • Prázdniny (červenec a srpen platí pouze přihlášené děti)
 • Vyúčtování přeplatků a nedoplatků bude prováděno jednou v roce – v měsíci červenci

Dodržujte veškeré termíny plateb – v případě, že rodič neuhradí platbu za dítě včas, může být jeho dítě z docházky do mateřské školy vyřazeno.

Pro veškeré informace ohledně plateb školného a stravného se obracejte na paní hospodářku Gabrielu Pacákovou:

3. Rodičovský příspěvek

 • Částka: 1500 Kč na jeden školní rok, sourozenci 3000 Kč
 • Číslo účtu: 3399014319/0800 Česká spořitelna.
 • Variabilní symbol:  jméno dítěte + školka