Platby

1. Školné

600 Kč/měsíc srpen – červen
zdarma děti s odkladem povinné školní docházky
zdarma předškoláci
150 Kč/týden v období letních prázdnin (pouze přihlášené děti)

2. Stravné

800 Kč/měsíc

860 Kč/měsíc

srpen – červen (záloha pro děti 3- 6 leté)

srpen – červen (záloha pro děti s odkladem školní docházky)

40 Kč/den celodenní (svačina, oběd, odpolední přesnídávka)
33 Kč/den polodenní (svačina, oběd)
43 Kč/den celodenní (pro děti s odkladem povinné školní docházky)
36 Kč/den polodenní (pro děti s odkladem povinné školní docházky)

Jak platit

 1. Bankovním převodem
  • Rodiče uhradí platbu na účet školy do 25. dne v měsíci
  • Číslo bankovního účtu MŠ je 131633369/0800 Česká spořitelna
  • Variabilní symbol pro platbu přiděluje škola
  • Trvalý příkaz zřídit na období srpen – červen 
   • platba 1400 Kč (školné + stravné)
   • sourozenci – společná platba pod jedním variabilním symbolem
  • Prázdniny (červenec a srpen platí pouze přihlášené děti)
  • Vyúčtování přeplatků a nedoplatků – v první polovině měsíce července

2. Hotově – pouze ve výjimečných případech

 • platba musí být uhrazena 1. týden v měsíci platba
 • platí se v kanceláři vedoucí školní jídelny

Pro veškeré informace ohledně plateb školného a stravného se obracejte na vedoucí školní jídelny,              kancelář se nachází v MŠ Hastrmánek

KONTAKT: 

Telefon: 736 276 463

pracovní doba: pondělí a čtvrtek od 8.00 – 16.00             

e-mail: skolnijidelna.skolkaradotin@seznam.cz

3. Rodičovský příspěvek

 • Částka: 1500 Kč na jeden školní rok, sourozenci 3000 Kč (dobrovolný příspěvek)
 • Číslo účtu: 3399014319/0800 Česká spořitelna.
 • Variabilní symbol:  jméno dítěte + školka