Platby

1. Školné

600 Kč/měsíc září – červen
zdarma děti s odkladem povinné školní docházky
zdarma předškoláci
150 Kč/týden v období letních prázdnin (pouze přihlášené děti)

2. Stravné

840 Kč/měsíc
900 Kč/měsíc
záloha pro děti 3 – 6 leté
záloha pro děti s odkladem školní docházky
47 Kč/den celodenní (svačina, oběd, odpolední přesnídávka)
38 Kč/den polodenní (svačina, oběd)
50 Kč/den celodenní (pro děti s odkladem povinné školní docházky)
41 Kč/den polodenní (pro děti s odkladem povinné školní docházky)

Jak platit

 1. Bankovním převodem
  • Rodiče uhradí platbu na účet školy do 15. dne v měsíci
  • Číslo bankovního účtu MŠ je 131633369/0800 Česká spořitelna
  • Variabilní symbol pro platbu přiděluje škola (= registrační číslo dítěte)
  • Trvalý příkaz zřídit na období říjen – červen
   • platba v září do 5. dne v měsíci 
    • 1800 Kč = záloha na stravné září +říjen …….děti s odkladem povinné školní docházky
    • 1680 Kč = záloha na stravné září +říjen …….děti s povinnou předškolní docházkou
    • 2280 Kč = záloha na stravné září +říjen a školné na září…….ostatní děti
    • sourozenci – společná platba pod jedním variabilním symbolem jednoho z dětí
  • Platby v ostatních měsících do 15. dne počínaje měsícem říjnem
    • 900 Kč = záloha na stravné …….děti s odkladem povinné školní docházky
    • 840 Kč = záloha na stravné  …….děti s povinnou předškolní docházkou
    • 1440 Kč = záloha na stravné 840 Kč a školné 600 Kč…….ostatní děti
  • Prázdniny (červenec a srpen platí pouze přihlášené děti)
  • Vyúčtování přeplatků v první polovině měsíce července
 2. Hotově – pouze ve výjimečných případech 
  • platba musí být uhrazena 1. týden v měsíci
  • platí se v kanceláři vedoucí školní jídelny (pondělí 8.00 – 16.00)

Pro veškeré informace ohledně plateb školného a stravného se obracejte na vedoucí školní jídelny. Kancelář se nachází v MŠ Hastrmánek

KONTAKT: 

Telefon: 736 276 463
pracovní doba: pondělí a čtvrtek od 8.00 – 16.00
e-mail: jidelna@msradotin.cz, pacakova@msradotin.cz

3. Rodičovský příspěvek (akce nad rámec ŠVP)

 • Částka: 1500 Kč na jeden školní rok, sourozenci 3000 Kč (dobrovolný příspěvek)
 • Číslo účtu: 3399014319/0800 Česká spořitelna.
 • Variabilní symbol:  registrační číslo dítěte,  do poznámky uveďte jméno dítěte + školka