Platby

1. Školné

600 Kč/měsíc srpen – červen
zdarma děti s odkladem povinné školní docházky
zdarma předškoláci
150 Kč/týden v období letních prázdnin (pouze přihlášené děti)

2. Stravné

800 Kč/měsíc
860 Kč/měsíc
srpen – červen (záloha pro děti 3- 5 leté)
srpen – červen (záloha pro děti s odkladem školní docházky)
40 Kč/den celodenní (svačina, oběd, odpolední přesnídávka)
33 Kč/den polodenní (svačina, oběd)
43 Kč/den celodenní (pro děti s odkladem povinné školní docházky)
36 Kč/den polodenní (pro děti s odkladem povinné školní docházky)

Jak platit

 1. Bankovním převodem
  • Rodiče uhradí platbu na účet školy do 25. dne v měsíci
  • Číslo bankovního účtu MŠ je 131633369/0800 Česká spořitelna
  • Variabilní symbol pro platbu přiděluje škola (= registrační číslo dítěte)
  • Trvalý příkaz zřídit na období září – červen
   • platba 1400 Kč (školné + stravné)
   • sourozenci – společná platba pod jedním variabilním symbolem
  • Prázdniny (červenec a srpen platí pouze přihlášené děti)
  • Vyúčtování přeplatků v první polovině měsíce července
 2. Hotově – pouze ve výjimečných případech 
  • platba musí být uhrazena 1. týden v měsíci
  • platí se v kanceláři vedoucí školní jídelny

Pro veškeré informace ohledně plateb školného a stravného se obracejte na vedoucí školní jídelny. Kancelář se nachází v MŠ Hastrmánek

KONTAKT: 

Telefon: 736 276 463
pracovní doba: pondělí a čtvrtek od 8.00 – 16.00
e-mail: skolnijidelna.skolkaradotin@seznam.cz, pacakova@msradotin.cz

3. Rodičovský příspěvek

 • Částka: 1500 Kč na jeden školní rok, sourozenci 3000 Kč (dobrovolný příspěvek)
 • Číslo účtu: 3399014319/0800 Česká spořitelna.
 • Variabilní symbol:  registrační číslo dítěte,  do poznámky uveďte jméno dítěte + školka