MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 16

Realizace projektu „MAP II. Praha 16“ byla zahájena 1. 8. 2019 a potrvá 3 roky. MAP II navazuje na první projekt
podporovaný z finančních prostředků Evropské unie, který byl ukončen 30. 9. 2018.
Do pokračování projektu se zapojily mateřské školy, základní školy a základní umělecké školy, které působí v území MČ Praha 16, MČ Praha – Lipence, MČ Praha – Lochkov, MČ Praha – Velká Chuchle a MČ Praha – Zbraslav. Kromě vedoucích pracovníků škol a pedagogů jsou aktéry rovněž zřizovatelé škol a školských zařízení a dále rodiče dětí a žáků, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, asistenčních služeb či neformálního a zájmového vzdělávání nebo zástupci široké veřejnosti.

Změna provozní doby v pavilónu A od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
z provozních důvodů jsme nuceni upravit provozní dobu na pavilónu A (Žabičky, Rybičky, Motýlci) s účinností od 1. března 2021 takto:

Provoz bude začínat od 7.30 hodin.
Od 6.30 hodin do 7.30 hodin provoz zajišťuje pavilón B – třída Včelky.

V 7.30 hodin budou děti převedeny do svých tříd.

Děkujeme za pochopení