Plavání v Modřínku

Plavání začíná 10. 9. 2019 v úterý ( lekce od 9. 15 – 10. 15 )

Příchod do školky do 8. 15 děti budou svačit a k bazénu se bude odcházet v 8. 30!

Dětí budou mít batoh – plavky, ručník, koupací čepici, popř. pantofle do sprchy!

Plavání bude probíhat každé úterý po celý školní rok

Platba – Vám přijde na e-mail, je to za pololetí …..1 lekce / 100 kč

 

Informace k novému školnímu roku

Školní rok začíná v pondělí 2. září.

Seznamy dětí a jejich zařazení do jednotlivých tříd budou vyvěšeny na dveřích při vstupu do mateřské školy.
Od nového školního roku jsou děti zařazovány do tříd podle věku ve všech školkách. (doporučení ČŠI).

Vážení rodiče,
V úterý 3. září 2019 se uskuteční od 16.30 hodin třídní schůzky ve všech třídách v jednotlivých mateřských školách.
Program:
Seznámení se Školním řádem
Informace k provozu školy
Informace k platbám – školné, stravné, příspěvek rodičů
Akce školy – školy v přírodě, plavání, aj.
Prázdninový provoz aj.

Na setkání s vámi se těší vaše učitelky