Organizace dne (Slunečnice)

Čas Činnost
6:30 – 7:30 děti se scházejí ve třídě KOŤÁTEK v I. patře a hrají si
7:30 – 10:00 děti přicházející později se scházejí již ve svých třídách, hrají si dle svého zájmu, paní učitelky se dětem individuálně věnují, probíhají didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i individuálně, děti si upevňují hygienické návyky, cvičí, svačí
10:00 – 12:00 pobyt venku – tématické vycházky do blízkého okolí školy, hry na školní zahradě
12:00 – 13:00 děti provádějí hygienu, obědvají, chystají se na odpolední odpočinek, poslouchají pohádky a četbu na pokračování
13:00 – 14:30 děti odpočívají
14:15 – 14:45 děti provádějí hygienu a svačí
14:45 – 17:00 Probíhají odpolední zájmové činnosti dětí, spontánní hry dětí, paní učitelky se dětem individuálně věnují, za příznivého počasí hry na školní zahradě.

V zimních měsících a za nepříznivého počasí se budou děti od 16:00 hodin rozcházet ze třídy ŠTĚŇÁTEK v přízemí.