Organizace dne (Kulíšek)

Čas Činnost
6:30 – 7:30 děti se scházejí ve třídě KULÍŠKŮ a hrají si
7:30 – 9:30 děti se scházejí již ve svých třídách, hrají si dle svého zájmu, paní učitelky se dětem individuálně věnují, probíhají didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i individuálné, děti si upevňují hygienické návyky, cvičí, svačí
10:00 – 12:00 pobyt venku – tématické vycházky do blízkého okolí školy, hry na školní zahradě
12:00 – 13:00 děti provádějí hygienu, obědvají,chystají se na odpolední odpočinek, poslouchají pohádky a četbu na pokračování
13:00 – 14:30 děti odpočívají
14:30 – 14:45 děti provádějí hygienu a svačí
14:45 – 17:00 probíhají odpolední zájmové činnosti dětí, spontánní hry dětí, paní učitelky se dětem individuálně věnují, za příznivého počasí si hrají na školní zahradě
Od 16:00 se děti rozcházejí ve třídě SOVIČEK