Organizace dne (Hastrmánek)

Čas Činnost
6:30 – 7:30
  • Pavilón A – Žabičky, Rybičky, Motýlci (děti se scházejí ve třídě Žabiček v přízemí)
  • Pavilón B – Včelky, Berušky (děti se scházejí ve třídě Včelek v přízemí)
7:30 – 8:30 děti se scházejí již ve svých třídách
8.30 – 10.00 hry dle vlastního zájmu, individuální práce s dětmi, probíhají didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i jednotlivě, děti si upevňují hygienické návyky, cvičí, svačí
10:00 – 12:00 pobyt venku – tématické vycházky do blízkého okolí školy,hry na školní zahradě
12:00 – 13:00 děti provádějí hygienu, obědvají,chystají se na odpolední odpočinek, poslouchají pohádky a četbu na pokračování
13:00 – 14:30 děti odpočívají
14:30 – 14:45 děti provádějí hygienu a svačí
14:45 – 17:00 probíhají odpolední zájmové činnosti dětí, spontánní hry dětí, paní učitelky se dětem individuálně věnují, za příznivého počasí hry na školní zahradě
Od 16:00 hodin se děti rozcházejí:

  • pavilon A – ve třídě Žabiček
  • pavilon B – ve třídě Berušek