O školce

Naše mateřská škola sdružuje čtyři pracoviště: MŠ Hastrmánek, MŠ Modřínek, MŠ Slunečnice a MŠ Kulíšek.

MŠ Hastrmánek

Naše pětitřídní a zároveň kmenová mateřská škola se nachází v blízkosti centra Radotína. Maximální počet dětí na jednu třídu je 26. Je tvořena celkem třemi pavilony ve tvaru „U“. Jedná se o hospodářský pavilon, pavilon pro starší děti – předškoláky a pavilon pro mladší děti. V zadní části areálu se nachází rozlehlá zahrada, která je vybavena zahradními prvky.

MŠ Modřínek

Naše dvoutřídní mateřská škola se nachází v prvním patře nad soukromou MŠ. V našich třídách se scházejí děti ve věku od 3 do 6 let. Jídlo dovážíme z naší kmenové MŠ Hastrmánek, s kterou sousedíme. Abychom dětem dopřáli dostatek pohybu, využíváme školní zahradu v MŠ Hastrmánek a jedenkrát týdně chodíme cvičit do Sokolovny.

MŠ Slunečnice

Naše čtyřtřídní mateřská škola je umístěna ve staré sídlištní zástavbě. V současné době je kapacita školy 93 dětí. Původně závodní trojtřídní mateřská škola prošla během své existence různými změnami včetně posledních stavebních úprav v roce 2013, kdy byl školnický byt přestavěn na dvě menší třídy. Budovu školy obklopuje zahrada vybavená moderními herními prvky.

MŠ Kulíšek

Naše dvoutřídní mateřská škola se nachází v poklidné části Radotína mezi rodinnými domky. Obklopuje ji krásná a prostorná zahrada vybavena herními prvky pro děti. Nedílnou součástí zahrady je bazén, který je v průběhu letních horkých dnů využíván dětmi ze všech našich mateřských škol. Školku navštěvuje celkem 52 dětí ve věku od 3 do 7 let. MŠ Kulíšek má vlastní jídelnu.