Jídelníček

Na základě legislativy 1169/2011 EU bylo stanoveno 14 hlavních potencionálních alergenů, které podléhají legislativnímu označení a jsou přílohou nařízení 1169/2011 EU.

Nařízení se vztahuje na všechny potravinářské produkty určené pro konečného spotřebitele, včetně produktů dodaných do provozu veřejného stravování (restaurací, jídelen, nemocnic a různých gastronomických provozů), jakožto i produktů určených k jejich zásobování. Směrnice nabývá platnosti 13. 12. 2014 a od této doby bude v jídelním lístku vedle daného pokrmu uváděno číslo

Provozní řád školní jídelny 3 MŠ (Slunečnice)

Provozní řád školní jídelny 4 MŠ (Kulíšek)

Provozní řád školní jídelny 5 MŠ (Hastrmánek)

Provozní řád školní jídelny_výdejny 5 MŠ (Modřínek)

Jídelníček 25.5.-29.5.2020