Historie školky Hastrmánek

Školka je na nám. Osvoboditelů v provozu od 7. března 1990. Školka byla vystavěna nedaleko nově vzniklého sídliště Berounka. První rok byly v provozu čtyři třídy. V roce 1991 byly zrušeny dvě staré školky a děti přestěhovány do této nové budovy.Od září 1991 byla zprovozněna 5. třída a v této podobě školka pracovala až do roku 1999. Kvůli snížení dětské populace a úbytku dětí byla v roce 2000 uzavřena jedna třída , v roce 2001 druhá třída. V roce 2003 opět vzrostl počet dětí a tak jsme mohli naplnit další třídu. 5. třída zůstala volná, do té byly v září 2002 přemístěny jesle. V červnu 2007 byly jesle zrušeny a 5. třída byla opět uvedena do provozu. Mateřská škola je umístěna v centru Radotína. Skládá se ze dvou pavilónových budov a hospodářského pavilónu. Pavilóny jsou situovány do tvaru písmene „U“ a jsou obklopeny velkou členitou zahradou zakončenou u lesa.

Od 1. ledna 2001 se stala škola právním subjektem s dvěma odloučenými pracovišti.

V září 2010 bylo otevřeno třetí odloučené pracoviště.

Od 1. března 2013 byla rozšířena MŠ Slunečnice, otevřeli jsme novou třídu Kuřátek pro 15 dětí.