Povinné dokumenty

Hlavní dokumenty
Školní řád
Organizační řád
Desatero pro rodiče
Uvolňování a omlouvání dítěte plnícího povinnou předškolní docházku v MŠ


Rozpočet školky
Rozpočet příspěvkové organizace na r. 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022
(usnesení RMČ č. 473/2019 ze dne 16.12.2019)

Ochrana osobních údajů
Souhlas-se-zpracováním-osobních-údajů
Informace o zpracoávní OÚ.docx

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2018 – 2019