Dokumenty

Hlavní dokumenty
Školní řád
Organizační řád
Desatero pro rodiče
Uvolňování a omlouvání dítěte plnícího povinnou předškolní docházku v MŠ
Omluvný list předškoláka

Rozpočet školky
Rozpočet příspěvkové organizace na r. 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020

Ochrana osobních údajů
GDPR – nakládání s osobními údaji
Informace o zpracování osobních údajů 
Informace o zpracování osobních údajů pro rodiče
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2017 – 2018