Omezení provozu mateřských škol

Na základě usnesení č. 1377/2018 Rady MČ Praha 16 budou ve dnech 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 uzavřeny mateřské školy:

Býšovská 1251 – Kulíšek

Sídliště 1100 – Slunečnice

nám. Osvoboditelů 1368 – Modřínek

Náhradní provoz zajišťuje MŠ nám. Osvoboditelů 1367 – Hastrmánek.

OZNÁMENÍ O LETNÍM PROVOZU

Ředitelka MŠ oznamuje, že na základě § 3, odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání bude omezen provoz mateřských škol v době letních prázdnin od 1. 7. 2018 – 31. 8. 2018.

 

  • Provoz je určen pouze pro děti zaměstnaných rodičů (usnesení Rady MČ Praha 16 č. 550/2004)
  • Vyplněnou přihlášku odevzdejte pí. učitelkám nejpozději do 30. dubna 2018.
  • V době letních prázdnin bude otevřena pouze jedna mateřská škola.
  • Poplatky za stravné a školné na letní prázdniny rodiče uhradí předem do 15. června 2018 na účet MŠ

Celostátní studie českých dětí předškolního věku – monitorování fyziologického růstu a a fyzické aktivity dětí

Výzkum motorických dovedností  – 15. a 22. 11. 2017 v Sokolovně prosíme pevnou obuv a lahvičku s pitím (Včelky+Berušky+Motýlci – na základě souhlasu rodičů)

Antropometrie u dětí – 28. a 30.11, 7. 12. 2017 v průběhu dne v mateřské škole

Děkujeme rodičům za spolupráci