MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 16

Realizace projektu „MAP II. Praha 16“ byla zahájena 1. 8. 2019 a potrvá 3 roky. MAP II navazuje na první projekt
podporovaný z finančních prostředků Evropské unie, který byl ukončen 30. 9. 2018.
Do pokračování projektu se zapojily mateřské školy, základní školy a základní umělecké školy, které působí v území MČ Praha 16, MČ Praha – Lipence, MČ Praha – Lochkov, MČ Praha – Velká Chuchle a MČ Praha – Zbraslav. Kromě vedoucích pracovníků škol a pedagogů jsou aktéry rovněž zřizovatelé škol a školských zařízení a dále rodiče dětí a žáků, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, asistenčních služeb či neformálního a zájmového vzdělávání nebo zástupci široké veřejnosti.

POTVRZENÍ K DANÍM

Vážení rodiče,

potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ za kalendářní rok 2020 je připraveno k vyzvednutí ve třídě, do které vaše dítě chodí.

 

Informace ke karanténě v MŠ Hastrmánek k 10. 12. 2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o nařízené karanténě dětí a pedagogů ve třídě Včelek a nově i několika dětí ze třídy Berušek. Důvodem je výskyt onemocnění Covid – 19 u pěti dětí ze třídy Včelek (stav k dnešnímu dni). Postup řešení situace v MŠ Hastrmánek je konzultován s Hygienickou stanicí Praha a o dalším dění Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost.

Mgr. Věra Rohlíková, ředitelka MŠ