Informace k novému školnímu roku

Školní rok začíná v pondělí 2. září.

Seznamy dětí a jejich zařazení do jednotlivých tříd budou vyvěšeny na dveřích při vstupu do mateřské školy.
Od nového školního roku jsou děti zařazovány do tříd podle věku ve všech školkách. (doporučení ČŠI).

Vážení rodiče,
V úterý 3. září 2019 se uskuteční od 16.30 hodin třídní schůzky ve všech třídách v jednotlivých mateřských školách.
Program:
Seznámení se Školním řádem
Informace k provozu školy
Informace k platbám – školné, stravné, příspěvek rodičů
Akce školy – školy v přírodě, plavání, aj.
Prázdninový provoz aj.

Na setkání s vámi se těší vaše učitelky

Schůzka pro rodiče dětí zapojených do Dlouhodobého výzkumu somatických a motorických aspektů vývoje dětí v předškolním věku

Vážení rodiče,
na schůzce budou předány informace k dlouhodobému výzkumu - monitorování fyziologického růstu, fyzické aktivity aj. dětí předškolního věku.
Informace předá:    PaedDr. Martin Musálek PhD., garant za FTVS UK v Praze
Kdy:                středa 19. 9. 2018
V kolik:            16.30 hodin
Kde:                třída Včelky - pavilon A - přízemí, školka Hastrmánek
Těšíme se na setkání s Vámi

Celostátní studie českých dětí předškolního věku – monitorování fyziologického růstu a a fyzické aktivity dětí

Výzkum motorických dovedností  – 15. a 22. 11. 2017 v Sokolovně prosíme pevnou obuv a lahvičku s pitím (Včelky+Berušky+Motýlci – na základě souhlasu rodičů)

Antropometrie u dětí – 28. a 30.11, 7. 12. 2017 v průběhu dne v mateřské škole

Děkujeme rodičům za spolupráci