PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Mateřské školy Býšovská 1251 (Kulíšek), Sídliště 1100 (Slunečnice a Nám. Osvoboditelů 1368 (Modřínek) v době od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 budou uzavřeny.

Provoz o letních prázdninách v termínu 1. 7. 2020 – 21. 8. 2020 bude zajišťovat pouze Mateřská škola Hastrmánek (Nám. Osvoboditelů 1367). Provoz školy pro přihlášené děti bude od 7.00  – 16.30 hodin. 
Při nástupu do MŠ rodič odevzdá učitelce ve třídě čestné prohlášení http://www.msradotin.cz/2020/05/05/informace-k-znovuotevreni-ms/


Děti si přinesou do MŠ:

vlastní polštářek
označenou lahvičku na pití
balík papírových utěrek
oblečení na ven
brýle, kšiltovku, plavky


Rozdělení dětí na třídy:
Žabičky: děti z Hastrmánku

Rybičky: děti z Modřínku, Kulíšku, Slunečnice


Kontakty:
Žabičky: 731 067 338

Rybičky: 731 721 505


V případě, že rodič bude potřebovat umístit nepřihlášené dítě do MŠ,
musí se dotázat na třídě, zda je volné místo a lze dítě přijmout.

Kontakty :
Žabičky: 731 067 338
Rybičky: 731 721 505

V případě přijetí rodič musí ve třídě při nástupu uhradit školné 150,- Kč/týden a stravné 40,- Kč/den

Vyúčtování rodičovského příspěvku na akce školy

Vážení rodiče,

bylo provedeno vyúčtování příspěvku na plánované akce školního roku 2019/2020. Po odečtení částky za akce, které proběhly v období září- březen, bude rodičům předškoláků poměrná částka vrácena na účet. Dětem, které zůstávají, se částka převede do příštího školního roku.

ZUŠ- přijímací zkoušky do přípravných ročníků

Vážení rodiče,

obrátila se na nás ZUŠ Klementa Slavického v Praze-Radotíně s prosbou o pomoc při přijímání dětí do přípravných ročníků. Dovolujeme si vám touto cestou tuto informaci zprostředkovat:

V ZUŠ Klementa Slavického v Praze-Radotíně momentálně připravuje přijímací zkoušky do přípravných ročníků všech oborů, které budou probíhat v červnu. Vzhledem ke „karanténní situaci“ hledáme cesty, jak tuto informaci co nejvíc rozšířit k rodičům dětí nastupujících do základní školy.

V příloze naleznete leták s bližšími informacemi.

Děkuji.

LETÁK ZUŠ