PROVOZ O PRÁZDNINÁCH

Provoz o letních prázdninách (2/7 – 24/8)  zajišťuje pouze MŠ BÝŠOVSKÁ 1251 – KULÍŠEK (tel 739 862 675, 736 166 175)

Uzavřeny od 1/7 – 31/8 2018:

  • MŠ nám. Osvoboditelů 1367 – Hastrmánek
  • MŠ nám. Osvoboditelů 1368 – Modřínek
  • MŠ Sídliště 1100 -Slunečnice
  • MŠ Býšovská – Kulíšek od 27/8 – 31/8 2018

Nový školní rok ve všech mateřských školách začíná 3. září 2018

Prázdninový provoz

Prosíme rodiče, kteří přihlásili své děti na prázdniny, nechť uhradí příslušnou částku na účet školy 131633369/0800, variabilní symbol stejný jako pro platbu školného a stravného.

Do poznámky napsat jméno dítěte. Platbu zaplaťte do 15. června 2018.

V případě, že nevíte částku, obraťte se na paní hospodářku tel. 736 276 463

Omezení provozu mateřských škol

Na základě usnesení č. 1377/2018 Rady MČ Praha 16 budou ve dnech 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 uzavřeny mateřské školy:

Býšovská 1251 – Kulíšek

Sídliště 1100 – Slunečnice

nám. Osvoboditelů 1368 – Modřínek

Náhradní provoz zajišťuje MŠ nám. Osvoboditelů 1367 – Hastrmánek.

OZNÁMENÍ O LETNÍM PROVOZU

Ředitelka MŠ oznamuje, že na základě § 3, odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání bude omezen provoz mateřských škol v době letních prázdnin od 1. 7. 2018 – 31. 8. 2018.

 

  • Provoz je určen pouze pro děti zaměstnaných rodičů (usnesení Rady MČ Praha 16 č. 550/2004)
  • Vyplněnou přihlášku odevzdejte pí. učitelkám nejpozději do 30. dubna 2018.
  • V době letních prázdnin bude otevřena pouze jedna mateřská škola.
  • Poplatky za stravné a školné na letní prázdniny rodiče uhradí předem do 15. června 2018 na účet MŠ