Celostátní studie českých dětí předškolního věku – monitorování fyziologického růstu a a fyzické aktivity dětí

Výzkum motorických dovedností  – 15. a 22. 11. 2017 v Sokolovně prosíme pevnou obuv a lahvičku s pitím (Včelky+Berušky+Motýlci – na základě souhlasu rodičů)

Antropometrie u dětí – 28. a 30.11, 7. 12. 2017 v průběhu dne v mateřské škole

Děkujeme rodičům za spolupráci