Schůzka pro rodiče dětí zapojených do Dlouhodobého výzkumu somatických a motorických aspektů vývoje dětí v předškolním věku

Vážení rodiče,
na schůzce budou předány informace k dlouhodobému výzkumu - monitorování fyziologického růstu, fyzické aktivity aj. dětí předškolního věku.
Informace předá:    PaedDr. Martin Musálek PhD., garant za FTVS UK v Praze
Kdy:             středa 19. 9. 2018
V kolik:         16.30 hodin
Kde:              třída Včelky - pavilon A - přízemí, školka Hastrmánek
Těšíme se na setkání s Vámi

PROVOZ O PRÁZDNINÁCH

Provoz o letních prázdninách (2/7 – 24/8)  zajišťuje pouze MŠ BÝŠOVSKÁ 1251 – KULÍŠEK (tel 739 862 675, 736 166 175)

Uzavřeny od 1/7 – 31/8 2018:

 • MŠ nám. Osvoboditelů 1367 – Hastrmánek
 • MŠ nám. Osvoboditelů 1368 – Modřínek
 • MŠ Sídliště 1100 -Slunečnice
 • MŠ Býšovská – Kulíšek od 27/8 – 31/8 2018

Nový školní rok ve všech mateřských školách začíná 3. září 2018

Prázdninový provoz

Prosíme rodiče, kteří přihlásili své děti na prázdniny, nechť uhradí příslušnou částku na účet školy 131633369/0800, variabilní symbol stejný jako pro platbu školného a stravného.

Do poznámky napsat jméno dítěte. Platbu zaplaťte do 15. června 2018.

V případě, že nevíte částku, obraťte se na paní hospodářku tel. 736 276 463