Inzerát

Mateřská škola přijme učitele/učitelku a asistenta pedagoga. Nástup možný od února 2023.
Požadované pedagogické vzdělání.

Bližší informace na tel. 734249811 nebo na e-mailu skolka@msradotin.cz

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče,
v době vánočních prázdnin tj. od 23.12. 2022 do 2. 1. 2023 jsou všechny naše mateřské školy uzavřeny.

Přejeme nejen dětem ale i rodičům klidné vánoční svátky a v nadcházejícím roce samé nej…..
Kolektiv mateřských škol

INZERÁT – ASISTENT PEDAGOGA

Mateřská škola Praha – Radotín se sídlem nám. Osvoboditelů 1367, 153 00 Praha – Radotín přijme
asistenta pedagoga.
Pracovní poměr na dobu určitou.
Místo výkonu práce: MŠ Praha – Radotín.
Předpokládaný termín nástupu. 1. 12. 2022
Pracovní úvazek: 0,750Platová zařazení: třída 8/platový stupeň (započitetelná praxe v oboru)
Kvalifikační požadavky: vzdělání dle ustanovení § 20 zákona 563/2004 Sb.,  o pedagogických pracovnících

Informace na tel.: 734 249 811 nebo na e-mailu: skolka@msradotin.cz

BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮM

Hlavní město Praha připravilo balíček opatření, který by měl pražským domácnostem pomoci zmírnit dopady inflace. Žádat o něj mohou pouze obyvatelé s trvalým pobytem na území hlavního města. Rodiče mohou požádat o prominutí úhrady stravného, školného nebo družiny a školního klubu, podle toho, kam jejich dítě dochází. Finanční příspěvky z fondu solidarity půjdou na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. 

Finanční prostředky z programu Balíčku pomoci Pražanům obdržela i Městská část Praha 16. Ta je zřizovatelem tří příspěvkových organizací: školní jídelny, základní a mateřské školy. 

Žádost o příspěvek se podává přímo ředitelce mateřské školy. 

Prominutí úplaty za stravné, školné

Ředitelka MŠ může prominout úplatu žadateli, který splní a prokáže alespoň jednu z následujících podmínek nebo pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
  • nebo čelí exekuci/insolvenci

Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři (pdf)  

Příspěvek z Fondu solidarity

Cílem Fondu solidarity je umožnit všem žákům účastnit se aktivit školy.

Z fondu se přispívá zejména na:

  • poplatek za školu v přírodě, lyžařský kurz, výlety
  • poplatek za zájmové kroužky pořádané školou

Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři (pdf) 

Další informace naleznete:

https://www.praha16.eu/2022-10-26-Rodice-mohou-zadat-o-prispevky-z-Balicku-pomoci-Prazanum.html

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat dne
1. září 2022 od 16.30 hodin.
Schůzky se uskuteční ve všech školkách (Hastrmánek, Modřínek, Kulíšek a Slunečnice), a to ve všech třídách.

Program:
1) informace k provozu školy (režim dne, prázdninový provoz)
2) platby školného, stravného
3) odhlašování obědů – systém stravování
4) příspěvek na kulturní akce školy
5) vzdělávací nabídka
6) školní řád
7) aktivity školy

a další…..

Na setkání se těší vaše učitelky