Čechova stodola

V pátek 22. dubna čeká MŠ Kulíšek výlet do Čechovy stodoly, kde je připraven tradiční velikonoční program. Autobus vyjíždí v 9 hod, návrat je plánován ve 14:30 hod. Do batůžku velkou svačinu a pití. Těšíme se.

TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI

23. února proběhnou ve třídě SOVIČEK testy školní zralosti. Testy budou probíhat v dopoledních hodinách ve spolupráci s Mgr. E. Žalmánkovou. Po obědě budou probíhat rozhovory rodičů s paní psycholožkou. Termíny pohovorů je nutné předem domluvit ve třídě.

Děti s odkladem školní docházky se testů školní zralosti neúčastní.

KARNEVAL NA LEDĚ

Sejdeme se v Černošicích na zimním stadiónu 26. února 2022. Na stadiónu můžeme řádit v době od 12.00 – 13.30 hodin.. Bude to prima společná zábava pro děti, rodiče a učitelky.
Už se těšíme