Zkouška školní zralosti

ZŠZ proběhne ve třídách VČELEK a BERUŠEK ve dnech 27. a 28. 2. 2019.
Testy bude provádět psycholog Mgr. Eva Žalmánková. Následně proběhnou konzultace psychologa s rodiči.
(Dle stanoveného rozpisu)