ŠKOLA V PŘÍRODĚ

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ:
Místo: Čestice
Termín: 11/3 – 18/3 2022
Odjezd z MŠ: 13.00 hodin (sraz v 12.30 hodin v MŠ)
Návrat do MŠ: cca v 11.30 hodin

Týden před odjezdem odevzdat učitelce na třídě vyplněný dotazník, kopii průkazu pojištěnce, podepsané léky s návodem užívání pokud dítě má

Pokud dítě přijde ráno do mateřské školy, označený kufr (zavazadlo) rodič uloží do budovy vchodem do školní jídelny (z přední strany budovy)