VÝLET DO PLANETÁRIA

PROGRAM: „SE ZVÍŘÁTKY DO VESMÍRU“
SRAZ: nejpozději do 7.15 hodin
ODJEZD OD MŠ: v 7. 30 hodin
NÁVRAT: na oběd
Dejte dětem lahvičku s pitím, svačinu mají děti ze školky.

Cena: cca 300 Kč/dítě. Hrazeno z rodičovského příspěvku.

SETKÁNÍ U TÁBORÁKU

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme v úterý 27. září od 15.30 hodin na zahradu naší mateřské školy.

Děti si mohou z přírodnin vyrobit skřítka „PODZIMNÍČKA“ a společně pak opečeme buřtíky.

Občerstvení (buřty, chléb, hořčice, čaj) zajištěno
(hrazeno z rodičovského příspěvku)