SETKÁNÍ U TÁBORÁKU

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme v úterý 27. září od 15.30 hodin na zahradu naší mateřské školy.

Děti si mohou z přírodnin vyrobit skřítka „PODZIMNÍČKA“ a společně pak opečeme buřtíky.

Občerstvení (buřty, chléb, hořčice, čaj) zajištěno
(hrazeno z rodičovského příspěvku)

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ:
Místo: Čestice
Termín: 11/3 – 18/3 2022
Odjezd z MŠ: 13.00 hodin (sraz v 12.30 hodin v MŠ)
Návrat do MŠ: cca v 11.30 hodin

Týden před odjezdem odevzdat učitelce na třídě vyplněný dotazník, kopii průkazu pojištěnce, podepsané léky s návodem užívání pokud dítě má

Pokud dítě přijde ráno do mateřské školy, označený kufr (zavazadlo) rodič uloží do budovy vchodem do školní jídelny (z přední strany budovy)