NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT V KVĚTNU A V ČERVNU

16.května – výlet do Dejvic – divadelní představení „Pohádka o mašinkách“

18.června – tvoření na zahradě – Keramický workshop

19. května – 8.00 hodin – FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

1.června – slavíme MDD + výlet do Černošic na zmrzlinu

15.června – celodenní školní výlet

22.června – Zahradní slavnost – Kouzelník – představení s programem, rozloučení s předškoláky