DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří v našich MŠ bude 3.5.2023 od 9:00 hod. do 11:30 hod. V odpoledních hodinách od 15.00 do 16.30 hodin.

Těšíme se na vás!