SETKÁNÍ U TÁBORÁKU

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme v úterý 27. září od 15.30 hodin na zahradu naší mateřské školy.

Děti si mohou z přírodnin vyrobit skřítka „PODZIMNÍČKA“ a společně pak opečeme buřtíky.

Občerstvení (buřty, chléb, hořčice, čaj) zajištěno
(hrazeno z rodičovského příspěvku)