TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat dne
1. září 2022 od 16.30 hodin.
Schůzky se uskuteční ve všech školkách (Hastrmánek, Modřínek, Kulíšek a Slunečnice), a to ve všech třídách.

Program:
1) informace k provozu školy (režim dne, prázdninový provoz)
2) platby školného, stravného
3) odhlašování obědů – systém stravování
4) příspěvek na kulturní akce školy
5) vzdělávací nabídka
6) školní řád
7) aktivity školy

a další…..

Na setkání se těší vaše učitelky