Velikonoční dílna

V pondělí 11. dubna proběhne ve školce Kulíšek odpolední dílnička pro děti, při které si vyrobíme úžasné velikonoční věnce s vlněnými ovečkami. Velké díky patří paní Hance Machačové, která tuto akci připravuje.