LETNÍ PROVOZ

Vážení rodiče,

Provoz o letních prázdninách v době od 1.7 – 19. 8. 2022 bude zajišťován MŠ KULÍŠEK (Býšovská) pro děti zaměstnaných rodičů.

Přihlášku k letnímu provozu lze podat do 30. dubna 2022, a to buď e-mailem na skolka@msradotin.cz  nebo odevzdat ve třídě pí. učitelkám.