TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI

23. února proběhnou ve třídě SOVIČEK testy školní zralosti. Testy budou probíhat v dopoledních hodinách ve spolupráci s Mgr. E. Žalmánkovou. Po obědě budou probíhat rozhovory rodičů s paní psycholožkou. Termíny pohovorů je nutné předem domluvit ve třídě.

Děti s odkladem školní docházky se testů školní zralosti neúčastní.