Poděkování za trampolínu

Děti a zaměstnanci MŠ Kulíšek by rádi poděkovali manželům Haně a Jiřímu Machačovým za sponzorský dar v podobě trampolíny. Děkujeme Vám, děti mají velikou radost.