INFORMACE K PROVOZU OD 12. 4. 2021

Dne 6. dubna 2021 na jednání Vlády ČR bylo vydáno mimořádné opatření MZ k omezení provozu ve školách:

1. fáze rozvolnění: od 12. 4. 2021 v mateřských školách

je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání pouze dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání, a to ve skupině s maximálním počtem 15 dětí ve skupině.

Vzhledem ke skutečnosti, že mezi nejčetnější ohniska nemoci COVID-19 patří v celkovém
hodnocení školy a školská zařízení, včetně mateřských škol, je nadále omezen provoz škol
a školských zařízení.