Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání za březen 2021 bude snížena podle platné legislativy. Částka bude zveřejněna po znovuotevření mateřské školy. Přeplatek bude vyúčtován do 10.7.2021.