Schůzka pro rodiče dětí zapojených do Dlouhodobého výzkumu somatických a motorických aspektů vývoje dětí v předškolním věku

Vážení rodiče,
na schůzce budou předány informace k dlouhodobému výzkumu - monitorování fyziologického růstu, fyzické aktivity aj. dětí předškolního věku.
Informace předá:    PaedDr. Martin Musálek PhD., garant za FTVS UK v Praze
Kdy:                středa 19. 9. 2018
V kolik:            16.30 hodin
Kde:                třída Včelky - pavilon A - přízemí, školka Hastrmánek
Těšíme se na setkání s Vámi