Zahájení nového školního roku

Školní rok začíná v pondělí 3. září 2018.

Seznamy dětí budou vyvěšeny na vchodových dveřích.

Schůzka pro všechny rodiče se uskuteční 4. září 2018 v jednotlivých třídách a to:

 • Pavilon A:  od 16.30 hodin        třídy Žabičky, Rybičky, Motýlci
 • Pavilon B: od 17.00 hodin          třídy Včelky a Berušky

Program:

 • Provoz školy – školní řád
 • Platby /školné. stravné, příspěvek na akce/
 • Režim školy
 • omlouvání dětí
 • povinná docházka
 • stravování
 • akce školy
 • GDPR
 • jiné