Prázdninový provoz

Prosíme rodiče, kteří přihlásili své děti na prázdniny, nechť uhradí příslušnou částku na účet školy 131633369/0800, variabilní symbol stejný jako pro platbu školného a stravného.

Do poznámky napsat jméno dítěte. Platbu zaplaťte do 15. června 2018.

V případě, že nevíte částku, obraťte se na paní hospodářku tel. 736 276 463